Dumont

 
Dumont Basic 49
ขนาด 49 มม. ผิวเรียบ
ขนาดบรรจุ

-1 กล่องเล็ก (3 ชิ้น)
-144 ชิ้น (1 กุรุส)
-100 ชิ้น

คุณสมบัติ

-ผลิตจากยางธรรมชาติ มีลักษณะบางผิวเรียบและยืดหยุ่นไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หรือเป็นพิษต่อผู้ใช้
-มีสารหล่อลื่น น้ำมันซิลิโคน ไม่เหนียวเหนอะหนะและไม่เกาะตัวเป็นก้อน
-ถุงยางอนามัยแต่ละชิ้นบรรจุในซองอลูมิเนียมอาบพลาสติก ทึบแสงปิดผนึกมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุทุกซอง
-อายุการใช้งาน 4 ปี นับจากวันผลิต
-ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

   
Dumont Comfy 52
ขนาด 52 มม. ผิวเรียบ
ขนาดบรรจุ

-1 กล่องเล็ก (3 ชิ้น)
-144 ชิ้น (1 กุรุส)
-100 ชิ้น

คุณสมบัติ

-ผลิตจากยางธรรมชาติ มีลักษณะบางผิวเรียบและยืดหยุ่นไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หรือเป็นพิษต่อผู้ใช้
-มีสารหล่อลื่น น้ำมันซิลิโคน ไม่เหนียวเหนอะหนะและไม่เกาะตัวเป็นก้อน
-ถุงยางอนามัยแต่ละชิ้นบรรจุในซองอลูมิเนียมอาบพลาสติก ทึบแสงปิดผนึกมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุทุกซอง
-อายุการใช้งาน 4 ปี นับจากวันผลิต
-ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

 
Dumont Fancy 52
ขนาด 52 มม. ผิวไม่เรียบ
ขนาดบรรจุ

-1 กล่องเล็ก (3 ชิ้น)
-144 ชิ้น (1 กุรุส)
-100 ชิ้น

คุณสมบัติ

-ผลิตจากยางธรรมชาติ มีลักษณะบางผิวขรุขระและยืดหยุ่นไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หรือเป็นพิษต่อผู้ใช้
-มีสารหล่อลื่น น้ำมันซิลิโคน ไม่เหนียวเหนอะหนะและไม่เกาะตัวเป็นก้อน
-ถุงยางอนามัยแต่ละชิ้นบรรจุในซองอลูมิเนียมอาบพลาสติก ทึบแสงปิดผนึกมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุทุกซอง
-อายุการใช้งาน 4 ปี นับจากวันผลิต
-ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

 
Dumont Strawberry
ขนาด 49 มม. ผิวเรียบ
ขนาดบรรจุ

-1 กล่องเล็ก (3 ชิ้น)
-144 ชิ้น (1 กุรุส)

คุณสมบัติ

-ผลิตจากยางธรรมชาติ มีลักษณะบางผิวขรุขระและยืดหยุ่นไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หรือเป็นพิษต่อผู้ใช้
-มีสารหล่อลื่น น้ำมันซิลิโคน ไม่เหนียวเหนอะหนะและไม่เกาะตัวเป็นก้อน
-ถุงยางอนามัยแต่ละชิ้นบรรจุในซองอลูมิเนียมอาบพลาสติก ทึบแสงปิดผนึกมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุทุกซอง
-อายุการใช้งาน 4 ปี นับจากวันผลิต
-ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

 

 

 
Dumont Gel
น้ำหนัก 5 กรัม ต่อซอง
ขนาดบรรจุ

-1 กล่องเล็ก (3 ชิ้น)
-132 ชิ้น (1 กล่องใหญ่)

คุณสมบัติ

-

 
 
Dumont Spray
ขนาด 12 กรัม : หลอด
คุณสมบัติ

เป็นสเปรย์ยาชาใช้เฉพาะที่


Quality Control & Quality Assurance
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม(มอก.)
สำนักงานอาหารและยา(อย.)
และได้รับมาตรฐานสากล iso 4074:1996