หสน.กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ.2493 นับตั้งแต่ก่อตั้ง หสน.กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ ได้สร้างรากฐานและเติบโตอย่างมั่นคงจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 55 ปี (จัดทำข้อมูลล่าสุด 11/2548) โดยมีพันธกิจในการจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของโรงพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนร้านค้าทั่วประเทศ
ปัจจุบัน หสน.กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ ได้ทำการขยายกิจการจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายมาเป็นผู้ผลิตโดยมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความมั่นคงในวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้แก่ บริษัทนีโอพลาส จำกัด
นอกจากนี้ หสน. ยังได้ขยายงานเติบโตและมีบริษัทในเครืออีกมากมายรวมทั้ง บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตถุงยางอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จนได้รับมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ISO 4074:1996 และใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
บริษัทฯ มีพนักงานในเครือประมาณ 250 คน และได้แบ่งเป็นแผนกต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ให้มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ
 
 
 
   
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มุ่งมั่นสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพสากล  
   
 
 
 
1.รักษาและกำหนดมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
2.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยให้ความรู้และทักษะอย่างสมำเสมอ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้ยาวไกล