ในปี 1993 ถึง 2004 เราได้รับลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสำอาง St.Ives และ Vo5 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังได้รับสิทธฺ์ในการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Kordel's ด้วยเช่นกัน

We were the sole distributors of cosmetic and toiletry products in Thailand for St.Ives and VO5 and were also the sole distributors of health products and dietary supplements for Kordel's from 1993 to 2004.
 
 
 
 
Quality Control & Quality Assurance
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม(มอก.)
สำนักงานอาหารและยา(อย.)
และได้รับมาตรฐานสากล iso 4074:1996